Консультації з психологом

Візит до психолога може допомогти в дуже важкі моменти, з якими ми взагалі не можемо впоратися, а також у повсякденних ситуаціях і стресах.

Ходити до психолога не означає, що ти слабкий чи безпорадний. Це рішення, яке показує, що ви готові боротися за своє психічне здоров’я, яке так само важливо, як і ваше фізичне здоров’я.

Метою психологічного супроводу є допомога у виході з кризової ситуації, зміцнення віри у власні сили та вміння, підвищення почуття безпеки, здатності долати складну життєву ситуацію та виконання різних соціальних ролей.

Для кого?

Для людей, які хочуть:

 • порадити собі з різними проблемами такими, як стрес, страх, депресія, травма і інші,
 • краще зрозуміти себе, свої емоції, думки і вчинки,
 • побудувати впевненість в собі,  збільшити відчуття власної вартості,
 • опрацювати план дій i навчитися, як радити собі з важкими ситуаціями в майбутньому.

Що отримаєш?

 •  краще пізнаєш себе і свої потреби
 • покращиш стосунки з собою та іншими
 • навчишся сам розв’язувати проблеми, впораєшся з травматичними пережиттями i перешкодами на твоєму шляху

Як то робимо в TUTU?

Психологічна консультація – це перший контакт з фахівцем. Зазвичай вони включають більше ніж одну зустріч. Стандартно він триває від 1 до 3 сеансів. Водночас це може бути спеціальна форма допомоги.

Під час зустрічей, в результаті бесіди, виявляється причина труднощів, які відчуває пацієнт. На основі отриманої інформації психолог дає орієнтири для подальших дій. Одна повна психологічна консультація в Центрі TUTU триває 60 хвилин.

Ведучі

Olha Hryhorenko

Психолог

Marina Tkachenko

Сімейний психолог

Ти зацікавлена/ий?

Ви відчуваєте, що вам потрібні зміни? Запишіться на свій перший візит!

Konsultacje z psychologiem

Wizyta u psychologa może pomóc w bardzo trudnych momentach, z którymi zupełnie nie możemy się uporać, jak również w radzeniu sobie z codziennymi sytuacjami i stresem. 

Chodzenie do psychologa nie oznacza, że jesteś słaby lub nieporadny. To decyzja, które pokazuje, że jesteś gotów walczyć o swoje zdrowie psychiczne, które jest tak samo ważne, jak zdrowie fizyczne. Celem wsparcia psychologicznego jest pomoc w wyjściu z sytuacji kryzysowej, wzmocnienie wiary we własne możliwości i umiejętności, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji życiowej oraz pełnienia różnych ról społecznych.

Dla kogo?

Dla osób, które chcą:

 • poradzić sobie z różnymi problemami takimi jak stres, lęk, depresja, trauma i inne,
 • lepiej zrozumieć siebie i swoje emocje, myśli i zachowania,
 • zbudować pewność siebie i zwiększyć poczucie własnej wartości,
 • opracować plan działania i nauczyć się, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w przyszłości. blemami zdrowotnymi, rozwojowymi czy też związanych z zagrożeniem wykluczeniem społecznym.

Co zyskasz?

 • lepiej poznasz siebie i swoje potrzeby
 • poprawisz relacje z samym sobą i innymi
 • nauczysz się znajdować rozwiązania problemów samodzielnie, uporasz się z traumatycznymi przeżyciami i pokonasz stojące na Twojej drodze przeszkody.

Jak to robimy w TUTU?

Konsultacja psychologiczna stanowi pierwszy kontakt z specjalistą. Obejmują zazwyczaj więcej niż jedno spotkanie. Trwa najczęściej od 1 do 3 sesji. Jednocześnie może być doraźną formą pomocy. 

Podczas spotkań, w wyniku rozmowy, rozpoznawana jest przyczyna trudności, jakich doświadcza pacjent. Na podstawie uzyskanych informacji, psycholog przekazuje wytyczne w zakresie dalszego postępowania. Jedna pełna konsultacja psychologiczna w Centrum TUTU trwa 60 minut.

Prowadzące

Marina Tkachenko

Psycholożka Rodzinna

Olha Hryhorenko

Psyholożka

Jesteś zainteresowana/y?

Czujesz, że potrzebujesz zmiany? Zapisz się na pierwszą wizytę!

Записуйся на зустріч!

Відчуваєш, що хочеш змін?Запишись на перше відвідування!

Контакт

Адреса

Години праці

  Zapisz się na zajęcia!

  Czujesz, że potrzebujesz zmiany? Zapisz się na pierwszą wizytę!

  Kontakt

  Adres

  Godziny otwarcia

   Skip to content